food-feed.nl

 
Food & Feed Noordoost-Brabant spant zich in om voldoende arbeidspotentieel beschikbaar te hebben en te houden in het voor de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie uiterst belangrijke gebied Noordoost- Brabant. Aanleiding voor dit initiatief is o.a. het groeiend tekort aan medewerkers in de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Het initiatief is genomen door een aantal ondernemers binnen de Food- en Feedsector in onze regio. Food & Feed Noordoost-Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door de 5-sterrenregio Noordoost-Brabant en vergroot de aantrekkelijkheid van de sector en werkt samen met o.a. overheid en onderwijs aan een regionaal herkenbaar netwerk met voldoende instroom richting bedrijven. De doelstelling wordt gerealiseerd door middel van: -tImagoverbetering -tVerbeterde afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt -tNetwerkvorming Uitgaande van de gezamenlijke opgave richting 2016, zal onderlinge kennisdeling de basis zijn om te komen tot gezamenlijk invulling van onderstaande vacatures/behoeften:-t700 (proces)operators-t700 productiemedewerkers-t150 specialisten (kwaliteitsmedewerkers, trendwatchers, voedingsmiddelentechnologen, etc.)-t100 (productie)koks-t500 ondersteunend personeel (logistiek, distributie, administratief, etc.). .
 
Social Profiles